Leisure & Wellness

Toepassingen Leisure en Wellness Centers

Bedrijven in deze sectoren stellen alles in het werk om hun gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te kunnen bieden. Men probeert om een optimaal gevoel van welbehagen, comfort en harmonie voor de gasten te creëren en daarbij is er ook zeer veel aandacht voor het in- en exterieur. In hotels kan men door toepassing van verschillende fotoafbeeldingen thematische ruimtes / hotelkamers realiseren. Iedere kamer krijgt daardoor een andere uitstraling en beleving. De factor beleving speelt voor de gasten in deze sectoren altijd een belangrijke rol. Een uitgebalanceerde en mensvriendelijke omgeving is ook voor de werknemers in deze sectoren van belang voor het leveren van optimale prestaties.

De Deco DayLight lichtsystemen leveren hier dan ook een belangrijke bijdrage aan, omdat:

  • Het gevoel van beleving, comfort en welbehagen bij de gasten/klanten aanzienlijk stijgt;
  • De verschillende ruimtes een sterke decoratieve upgrade krijgen;
  • Het in veel gevallen leidt tot een “wow effect” bij de gasten en bedrijven in de hospitality sector zich daardoor onderscheiden;
  • De bedrijven voor gasten en andere relaties een opwaardering van de uitstraling krijgen;
  • Bedrijven een duurzaam imago en een significante energiebesparing realiseren;
  • Het concentratievermogen, de effectiviteit en productiviteit van medewerkers verbetert.

HEALTH CARE

KANTOREN & BEDRIJVEN

RETAIL